miercuri, 12 noiembrie 2008

Ordin nr. 1339 / 03.11.2008 - Ministerul Mediului si dezvoltarii durabile


ORDIN nr. 1339 / 03.11.2008 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului
În baza art. 131 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite prezentul ordin. Art. 1 Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2 Administraţia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 3 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE,
Attila KORODI

Niciun comentariu: